รายละเอียดธนาคารที่ร่วมโครงการยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต กรมสรรพากร

     ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  ATM Internet Banking Phone Mobile e-Payment เคาน์เตอร์
ธนาคาร
วงเงินสูงสุดต่อรายการ (บาท) 100,000 99,000,000 100,000 99,000,000 20,000,000 ไม่จำกัด
วงเงินสูงสุดต่อวัน (บาท) 100,000 99,000,000 100,000 99,000,000 20,000,000 ไม่จำกัด
ค่าบริการต่อรายการ (บาท) 15 15 15 15 15 15
ค่าโอนเงินกรณีเป็นบัญชีต่างเขต (บาท) - - - - - -
ผู้มีสิทธิใช้บริการ(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) บุคคลฯ บุคคลฯ บุคคลฯ/นิติบุคคล บุคคลฯ บุคคลฯ/นิติบุคคล บุคคลฯ/นิติบุคคล
วันที่พร้อมเปิดให้บริการ เปิดแล้ว พร้อม พร้อม พร้อม เปิดแล้ว 15 ม.ค. 2547

<< ขั้นตอนการยื่นแบบฯ และชำระภาษีสรรพากรผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา >>
<< ขั้นตอนการยื่นแบบฯ และชำระภาษีสรรพากร ( 90 , 91 ) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา >>

ปิดหน้าต่าง