การชำระภาษีผ่านบริการ E-Banking


ท่านที่สนใจชำระภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารไทยพาณิชย์ ต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกของกรมสรรพากรก่อน
(หรือคลิกที่นี่) ทั้งนี้ระบบของกรมสรรพากรจะออกข้อมูล 3 ประเภทเพื่อให้ท่านใช้ในการชำระภาษีผ่านบริการ E-Banking
ได้ ดังนี้

  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (10 หลัก) หรือหมายเลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก)
  • รหัสควบคุม (15 หลัก)
  • จำนวนเงินภาษี (คำนวณโดยระบบของกรมสรรพากร)
สำหรับวิธีการชำระเงินภาษีประเภทบุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 91 และ ภ.ง.ด. 90) สมาชิก SCB Easy Net
มี 2 ทางเลือกในการชำระภาษีคือ

1.  โดยวิธี e-Payment ซึ่งใช้ Login Name และ Password ของ SCB Easy Net ชำระภาษีที่เว็บไซต์
ของกรมสรรพากร (www.rd.go.th)
2.  โดยการชำระภาษีผ่านบริการ Bill Payment ที่ www.scbeasy.com หรือที่ตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์

*(เมื่อขั้นตอนการยื่นแบบฯ เสร็จสมบูรณ์ กรมสรรพากรจะส่งใบเสร็จให้ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้)

   
 
วิธีการชำระภาษีผ่านบริการ Bill Payment
SCB Easy Net
SCB Easy ATM
1. Login ที่ www.scbeasy.com 1. สอดบัตร ATM ที่ตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์
2. เลือกเมนู Bill Payment 2. เลือกกดเมนู “อื่นๆ” และเลือก “ ชำระเงินค่าสินค้า
/ บริการ”
3. เลือกบัญชีผู้รับเป็น “กรมสรรพากร
เลขที่บัญชี (0563023238)”

(หากเป็นการใช้บริการครั้งแรกต้องเลือก
บัญชีนี้เป็นบัญชีผู้รับจากเมนู ADD BILLER)
3. เลือกบัญชีผู้รับเป็น “ค่าสาธารณูปโภค/
ภาษีสรรพากร”
4. ใส่ข้อมูลที่บริการ Bill Payment ต้องการและ

4.1. ใส่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
(10 หลัก) หรือ หมายเลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก)ในช่อง CustomerNumber ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ที่ www.rd.go.th
4.2. ใส่ รหัสควบคุม (15 หลัก) ในช่อง Reference Number
4.3. ใส่ จำนวนเงินภาษี ที่ กรมสรรพากร
คำนวณ ให้ในช่องจำนวนเงิน

4. ใส่ข้อมูลที่บริการ Bill Payment ต้องการและ

4.1. ใส่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
(10 หลัก) หรือ หมายเลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก)ในช่อง CustomerNumber
ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ที่ www.rd.go.th
4.2. ใส่ รหัสควบคุม (15 หลัก) ในช่อง Reference Number
4.3. ใส่ จำนวนเงินภาษี ที่ กรมสรรพากร
คำนวณให้ในช่องจำนวนเงิน

5. กด “Submit”เพื่อทำรายการ 5. กด “ยืนยัน” เพื่อทำรายการ
  _________________________________________________
Copyright 2003 Siam Commercial Bank PCL.