คำแนะนำการใช้โปรแกรมบันทึกแบบแจ้งคนต่างด้าว
วิธีการแจ้งข้อความเกี่ยวกับเงินได้ของคนต่างด้าว
ประกอบการยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 
แนะนำวิธีการแจ้งข้อความ...
 โปรแกรมบันทึกแบบแจ้งคนต่างด้าว
เวอร์ชั่น 1.0 (22/04/2546)
100 KB

ดาวน์โหลด โปรแกรมบันทึกรายการแจ้งข้อความ