ใบแนบแบบ ภ.ง.ด.1 ผู้ประกอบการจะต้องบันทึก ซึ่งสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมใบแนบฯ ได้ตามคำแนะนำการใช้โปรแกรมใบแนบแบบ ภ.ง.ด.1 ดังสไลด์ข้างล่าง
อนึ่ง ผู้ประกอบการรายใดที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบันทึกรายการเงินเดือน และประสงค์ที่จะนำข้อมูลจากโปรแกรมดังกล่าว มาจัดทำเป็นใบแนบประกอบการยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรมใบแนบของกรมฯใหม่ กรมฯ ได้จัดเตรียมโปรแกรมสำหรับแปลงข้อมูลให้ท่านไว้แล้ว หากสนใจโปรดติดต่อสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์
คำแนะนำการใช้โปรแกรมใบแนบแบบ ภ.ง.ด.1 ประกอบการยื่นแบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สไลด์ วิธีการติดตั้ง โปรแกรมใบแนบแบบ ภ.ง.ด.1 สไลด์ วิธีติดตั้งโปรแกรมใบแนบ
สไลด์ วิธีการใช้ โปรแกรมใบแนบแบบ ภ.ง.ด.1 เพื่อบันทึกรายการข้อมูล สไลด์ วิธีใช้โปรแกรมใบแนบ
สไลด์ วิธีการติดตั้ง โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบแบบ ภ.ง.ด.1 สไลด์ วิธีติดตั้งโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล
สไลด์ วิธีการใช้ โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบแบบ ภ.ง.ด.1 สไลด์ วิธีใช้โปรแกรมโอนย้ายข้อมูล
 โปรแกรมใบแนบแบบ ภ.ง.ด.1
เวอร์ชั่น 2.1
3,350 KB

ดาวน์โหลด โปรแกรมใบแนบฯ


โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบแบบ ภ.ง.ด.1
เวอร์ชั่น 2.3
604 KB

ดาวน์โหลด โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบฯ