รายละเอียดธนาคารที่ร่วมโครงการยื่นแบบฯ และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตกับสรรพากร

CenPay
Call Center : 02-100-8777
หน่วยเงิน : บาท
บริการรับชำระภาษี วงเงินสูงสุดต่อรายการ วงเงินสูงสุดต่อวัน ค่าบริการต่อรายการ ผู้มีสิทธิใช้บริการ
Counter 49,000 ไม่จำกัด 10* บุคคล, นิติบุคคล
 
หมายเหตุ * โปรโมชั่นค่าธรรมเนียม 5 บาทต่อรายการ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

สถานที่ให้บริการรับชำระ
1. ห้างสรรพสินค้าเซนทรัล 2. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
3. ท็อปส์ 4. บีทูเอส
5. แฟมิลี่มาร์ท 6. ออฟฟิศเมท
7. ไทวัสดุ 8. บ้านแอนด์บียอนด์
9. โฮมเวิร์ค 10. พาวเวอร์บาย
 
1111, 1161
e-filing@rdserver.rd.go.th
more >
กรมสรรพากร  |   ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต  |   ติดต่อเรา  |