ช่องทางการชำระภาษี
2. แบบออฟไลน์ มีหลายช่องทาง ได้แก่ ATM, ATM Internet, Internet Banking, Tele / Phone Banking, Mobile Banking, เคาน์เตอร์ธนาคาร, จุดชำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven) และ เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ (Pay @ Post)
หลังจากที่ได้ยื่นแบบฯ ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร และมีภาษีต้องชำระ หน้าจอจะแสดงวิธีการชำระภาษี
กรณีที่เลือก "ชำระผ่านทางช่องทางอื่น" ระบบจะแสดงวิธีการชำระภาษีให้เลือกตามช่องทางต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
- หากเลือกชำระภาษีผ่าน ATM, ATM Internet, Internet Banking, Tele / Phone Banking, และ Mobile Banking ระบบจะแสดงข้อมูลที่ต้องใช้ในการชำระภาษี ดังนี้
1. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือ เลขประจำตัวประชาชน
2. รหัสควบคุม และ
3. จำนวนภาษีที่ต้องชำระ   โปรดพิมพ์ / จดไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ชำระภาษีผ่านช่องทางที่เลือกต่อไป
- หากเลือกชำระภาษีผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคาร จุดชำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven) และเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ (Pay @ Post) ระบบจะแสดง ชุดชำระเงิน ( Pay–In Slip ) เพื่อใช้ในการชำระภาษี โปรดพิมพ์ / จดไว้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับใช้ชำระภาษีต่อไป
หน้าที่แล้ว |  
© ลิขสิทธ์ของสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ( บ.อ.) สงวนลิขสิทธ์