FAQs?    คำถาม เกี่ยวกับการยื่นแบบฯ และชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ต ที่ถามบ่อย

ผลการค้นหาคำถาม
ในหมวด  3  การยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต
พบทั้งหมด  16  คำถาม
 
11. การยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต กรณีมีใบแนบเมื่อ Browse File ใบแนบขึ้นมาแล้ว ระบบแจ้งว่า “สาขาไม่ถูกต้อง” จะต้องแก้ไขอย่างไร
 
เมื่อ Browse File ใบแนบขึ้นมาแล้วระบบแจ้งว่า “สาขาไม่ถูกต้อง” เป็นเพราะ Login เข้าสู่ระบบ ด้วยหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านของสำนักงานใหญ่ แต่ Browse File ของสำนักงานสาขามา Upload ให้สังเกตเลขที่สาขาที่ปรากฏบนแบบแสดงรายการ ดังนั้น Login เข้าสู่ระบบด้วย หมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านของสำนักงาน / สาขาใด จะต้อง Browse File ของสำนักงาน / สาขา นั้นจึงจะถูกต้อง
 
12. บริษัทยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ต่อมาประสงค์จะยื่นแบบแจ้งรายการข้อความคนต่างด้าวของเดือนภาษีนั้นผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถกระทำได้หรือไม่
 
การยื่นแบบแจ้งรายการข้อความคนต่างด้าวผ่านอินเทอร์เน็ตในเดือนภาษีใด จะต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ผ่านอินเทอร์เน็ตในเดือนภาษีนั้น หากในเดือนภาษีใดบริษัทยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา จะต้องยื่นแบบแจ้งรายการข้อความคนต่างด้าวที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด้วยเช่นกัน
 
 แสดงหน้าที่  1 2 3 4 5 6 7  8
| ค้นข้อมูล FAQs |
 
© ลิขสิทธ์ของสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ( บ.อ.) สงวนลิขสิทธ์