+ ข่าวดีสุดๆ ! สำหรับผู้เสียภาษีที่ยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต และชำระภาษีกับ ธนาคาร เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ พีแอลซี (RBS) โดยผ่านช่องทาง e-Payment ได้แล้วนับแต่บัดนี้เป็นต้นไป   ||   + ไม่ควรพลาด ! โปรโมชั่นสุดคุ้ม ต่ออายุการชำระภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทุกช่องทางกับธนาคารทหารไทย ฟรีค่าธรรมเนียมทุกประเภทภาษีตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. 57 - 31 ธ.ค. 57

RD Smart Tax

ปฎิทินภาษีอากร 2557

E-Filing Privilege Card
WHAT 'S NEW
ผ่อนชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2557  
ยื่นแบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.1)
สิทธิพิเศษ! ขยายเวลายื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ตถึง 31 ม.ค. 2558
พิมพ์แบบฯ - ใบเสร็จฯ ภ.ง.ด. [ 90 / 91 ] [ 94 ] [ คำแนะนำ ] [ 91นายจ้าง ]
คืน ภ.ง.ด. 90 / 91 [ สอบถามข้อมูลการคืน ] [ ส่งเอกสาร - ตรวจสอบผลการส่ง ]

ผู้ประกอบการ [ ตรวจสอบผลการยื่น แบบ ภ.อ. 01 ]
English Form
    แนะนำการยื่นแบบฯ และชำระภาษี
    บริการดาวน์โหลดโปรแกรมประกอบ
    (Last update 14/11/2557)
    บริการแบบฟอร์มต่างๆ และ FAQs
    แนะนำหน่วยรับชำระภาษี พร้อมทั้ง
    ช่องทางรับชำระภาษีที่เปิดให้บริการ
    สำหรับผู้ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต
    บริการสมัครสมาชิก แก้ไขข้อมูลของ
    สมาชิก บริการรหัสผ่าน พิมพ์ใบเสร็จ
    คัดแบบฯ ตรวจสอบผลการยื่นแบบฯ
    และดาวน์โหลดเอกสารสัมมนา
    บริการยื่นแบบฯ และรับชำระภาษี
    ออนไลน์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
รายละเอียด    รายละเอียด    ทำรายการต่อ    ทำรายการต่อ   
กรมสรรพากร  
© ลิขสิทธิ์ของสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ (บอ.) สงวนลิขสิทธิ์