สิทธิในการเข้าร่วมสัมมนา

ปฏิทินภาษี 2555

E-Filing Privilege Card
 + Free ! สัมมนา "ค่าแรงวันนี้ ภาษีช่วยได้"  + บริการผ่อนชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2554  + ดาวน์โหลดโปรแกรมใบแนบแบบ ภ.ง.ด.1, 2, 3, 53 เวอร์ชันเลขประจำตัวฯ 13 หลัก  + Free ! รับของสมนาคุณสำหรับสมาชิก E-Filing Privilege Card
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ยื่นแบบฯ และชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ต  
ผ่อนชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2554 งวด 2 - 3
พิมพ์แบบ และใบเสร็จ ภ.ง.ด. [ 90 ] [ 91 ] [ 94 ] [ คำแนะนำ ] [ 91นายจ้าง ]
คืนภาษีบุคคลธรรมดา [ ตรวจสอบผลการคืน ] [ ส่งเอกสาร - ตรวจสอบผล ]
ผู้ประกอบการ [ ดาวน์โหลดใบเสร็จฯ ] [ ยื่นแบบฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม - ยื่นแทน ] ผู้ประกอบการ [ ตรวจสอบผลการยื่น ภ.อ.01 ] [ ตรวจสอบผลการยื่นแบบฯ ]
-50
-53
- แนะนำการยื่นแบบ การใช้งาน โปรแกรมประกอบการยื่นแบบฯ และ การแก้ปัญหาการใช้งาน
รายละเอียด
- แนะนำช่องทางการชำระภาษี และหน่วยรับชำระภาษี
รายละเอียด
- บริการสมัครสมาชิก แก้ไขข้อมูลสมาชิก และรหัสผ่าน เพิ่ม-ลด ประเภทแบบฯ พิมพ์ใบเสร็จ ฯลฯ
ทำรายการต่อ
- บริการยื่นแบบและชำระภาษี ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ทำรายการต่อ
กรมสรรพากร
ระบบยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตใช้ได้เฉพาะ IE 5.5 - 8.0  
© ลิขสิทธิ์ของสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ (บ.อ.) สงวนลิขสิทธิ์  
English Form