การติดตั้งโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีแบบ ภ.ง.ด. 90/91 ปีภาษี 2555

1. ต้องมีโปรแกรม 7-zip ติดตั้งในเครื่องก่อน   [ Download 7-Zip ]

2. Download ไฟล์ติดตั้งโปรแกรมช่วยคำนวณภาษี 3 ไฟล์ โดยให้นำไปอยู่ใน Folder เดียวกัน

3. เมื่อได้ไฟล์ติดตั้งโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีทั้งหมดแล้ว  ให้คลิกขวาที่ไฟล์ Pnd9091_SetUp_xxxxxxxx.7z.001  เลือกเมนู 7-zip  เลือก Extract Here  จากนั้นโปรแกรมจะ Extract ไฟล์ทั้งหมดให้

4. เมื่อ Extract ไฟล์เรียบร้อยแล้ว  จะได้ไฟล์ PND9091_Setup_xxxxxxxx.exe

5. หากท่านใช้ Windows XP หรือต่ำกว่า  ให้ทำการดับเบิ้ลคลิกไฟล์ PND9091_Setup_xxxxxxxx.exe

หากท่านใช้ Windows VISTA/7 หรือสูงกว่า  ให้ทำการคลิกขวาที่ไฟล์ PND9091_Setup_xxxxxxxx.exe  แล้วเลือก Run as administrator

6. โปรแกรมจะ Default การติดตั้งโปรแกรมไว้ที่ C:\Program Files\Rdinet\PND9091

(ผู้ใช้สามารถเลือกการติดตั้งโปรแกรมไว้ที่ Drive อื่นได้ เช่น D: หรือ E:)

คลิกปุ่ม Start รอจนกว่าโปรแกรมจะดำเนินการติดตั้งจนครบ 100%

7. เรียกใช้งานโปรแกรมโดยคลิกปุ่ม Start > All Programs > Rdinet > PND9091 > คลิก Shortcut โปรแกรมช่วยคำนวณแบบ ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2555 ดังรูป


วิธีการแก้ไขปัญหาโปรแกรมที่ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากการติดตั้งโปรแกรมไม่สมบูรณ์

ถ้าในขณะใช้งานโปรแกรมแล้วแจ้งข้อความดังต่อไปนี้

Component “..*..” or one of its dependencies not correctly registered : a file is missing or invalid.

The module "..*.." was loaded but the call to DllRegisterServer failed with error.

LoadLibrary "..*.." failed - The specified module could not be found.

Failed to load control “..*..” from "..*.." Your version of "..*.." may be outdated.

หมายเหตุ “..*..” หมายถึงชื่อไฟล์ที่โปรแกรมเรียกใช้งาน

1. ให้ท่านคลิกขวา Shortcut โปรแกรมช่วยคำนวณแบบ ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2555 แล้วเลือก Properties2. กดปุ่ม Open File Location หรือปุ่ม Find Target3. ทำการ Run ไฟล์ reg-lib.bat ด้วยวิธีการดังนี้

หากท่านใช้ Windows XP หรือต่ำกว่า  ให้ทำการดับเบิ้ลคลิกไฟล์ reg-lib.bat

หากท่านใช้ Windows VISTA/7 หรือสูงกว่า  ให้ทำการคลิกขวาที่ไฟล์ reg-lib.bat  แล้วเลือก Run as administrator


4.ในขณะ Run ไฟล์ reg-lib.bat  จะมีข้อความแสดงดังรูป  ให้ท่านกดปุ่ม OK จนกว่าหน้าจอสีดำหายไป  จากนั้นก็จะสามารถใช้งานโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีได้ตามปกติวิธีการแก้ไขปัญหาหน้าจออ่าน Font ภาษาไทยไม่ได้

1. หากท่านใช้ Windows XP หรือต่ำกว่า

ให้ไปที่ Control Panel  >เลือก Regional and Language Options

ในหน้าจอ Regional and Language Options  >ให้คลิก Tab Advanced

ใน Tab Advanced  >ที่หัวข้อ Language for non-Unicode programs  >ให้เลือกเป็น Thai

2. หากท่านใช้ Windows VISTA/7 หรือสูงกว่า

ให้ไปที่ Control Panel  >เลือก Regional and Language Options

ในหน้าจอ Regional and Language Options  >ให้คลิก Tab Administrative

ใน Tab Administrative  >ที่หัวข้อ Language for non-Unicode programs  >ให้คลิกปุ่ม Change system locale...

ในหัวข้อ Current system locale  >ให้เลือกเป็น Thai (Thailand)วิธีการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 7 64 bit

เปิดโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีแล้ว Run-time error '3709': The connection cannot be used to perform this operation. It is either closed or invalid in this context.

1. ปิดโปรแกรมช่วยคำนวณภาษี

2. Download ไฟล์ติดตั้งโปรแกรม Sqliteodbc   [ Download ]

3. ติดตั้งโปรแกรม Sqliteodbc  โดยคลิกขวาที่ไฟล์ sqliteodbc.exe  แล้วเลือก Run as administrator

4. หลังจากติดตั้งโปรแกรม Sqliteodbc เรียบร้อยแล้ว  จากนั้นก็จะสามารถใช้งานโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีได้ตามปกติDownload File ติดตั้งโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีแบบ ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2555 Version 1.00/2555

ไฟล์ที่ 1. [Pnd9091_SetUp_17012556.7z.001]

ไฟล์ที่ 2. [Pnd9091_SetUp_17012556.7z.002]

ไฟล์ที่ 3. [Pnd9091_SetUp_17012556.7z.003]