3.55 mb
โปรแกรม ช่วยคำนวนภาษี ภ.ง.ด. 90 Version 1.02
โปรแกรม ช่วยคำนวนภาษี ภ.ง.ด. 90 Version 1.02 สำหรับ ปีภาษี 2549 สำหรับนำไปติดตั้งเพื่อทดลองกรอกข้อมูล และคำนวนภาษี ภ.ง.ด. 90
© ลิขสิทธ์ของสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ( บ.อ.) สงวนลิขสิทธ์