ดาวน์โหลดโปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบ บช.1
 
 
    โปรแกรมบันทึกข้อมูลแบบ บช.1 [.exe - 5.34 MB] [.zip - 5.34 MB] [ Last update 29/01/2558]
 
       คือ โปรแกรมที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูล แบบ บช.1  
 
    โปรแกรมเสริม [.exe - 23.6 MB] [.zip - 23.5 MB] [ Last update 28/09/2555]
 
       สำหรับเครื่องที่ไม่มี .Net Framework 2.0 Service Pack 1 หรือมีเวอร์ชันที่ต่ำกว่านี้
 ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมเสริมเพิ่มเติมด้วย เพื่อใช้ร่วมกับโปรแกรมบันทึก แบบ บช.1
 
กลับหน้าหลัก เกี่ยวกับ บ.อ. ติดต่อ บ.อ. FAQs © ลิขสิทธิ์ของสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ( บ.อ.) สงวนลิขสิทธิ์