ดาวน์โหลดโปรแกรมใบแนบ แบบ ภ.ง.ด.3
 
 
    โปรแกรมบันทึกข้อมูลใบแนบ
 แบบ ภ.ง.ด.3
[.exe - 3.84 MB] [.zip - 3.84 MB] [ Last update 11/06/2558]
 
       คือ โปรแกรมที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลใบแนบแบบ ภ.ง.ด.3  
 
    โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบ
 แบบ ภ.ง.ด.3
[.exe - 4.62 MB] [.zip - 4.62 MB] [ Last update 17/04/2558]
 
       คือ โปรแกรมซึ่งเหมาะกับผู้จ่ายเงินได้ที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดทำบัญชี  เพราะจะทำให้สามารถนำข้อมูลจากโปรแกรมดังกล่าว มาจัดทำเป็นใบแนบ  ประกอบการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลใหม่  
 
กลับหน้าหลัก เกี่ยวกับ บ.อ. ติดต่อ บ.อ. FAQs © ลิขสิทธิ์ของสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ( บ.อ.) สงวนลิขสิทธิ์