ดาวน์โหลดโปรแกรมประกอบการยื่นแบบ ภ.พ.30 ผ่านอินเทอร์เน็ต
 
      กรณีได้รับอนุมัติให้ยื่นแบบ ภ.พ.30 รวมกัน (มีใบแนบ)
 
    โปรแกรมบันทึกข้อมูลใบแนบ
 แบบ ภ.พ.30
[.exe - 3.55 MB] [.zip - 3.55 MB] [ Last update 31/07/2555]
 
       คือ โปรแกรมที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลใบแนบ แบบ ภ.พ.30
 
    โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบ
 แบบ ภ.พ.30
[.exe - 4.63 MB] [.zip - 4.62 MB] [ Last update 31/07/2555]
 
       คือ โปรแกรมซึ่งเหมาะกับผู้จ่ายเงินได้ที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดทำบัญชี  เพราะจะทำให้สามารถนำข้อมูลจากโปรแกรมดังกล่าว มาจัดทำเป็นใบแนบ  ประกอบการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลใหม่  
 
      กรณียื่นแบบ ภ.พ.30 แยกยื่นเป็นรายสถานประกอบการ
  โดยให้ “สาขาตัวแทน” เป็นผู้ยื่นแบบฯ แทน
 
    โปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบ
 ภ.พ.30 (ยื่นแทน)
[.exe - 6.83 MB] [.zip - 6.83 MB] [ Last update 14/11/2557]
 
       คือ โปรแกรมที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูล แบบ ภ.พ.30 ของแต่ละสถานประกอบการ
 
    โปรแกรมโอนย้ายข้อมูล แบบ
 ภ.พ.30 (ยื่นแทน)
[.exe - 6.81 MB] [.zip - 6.81 MB] [ Last update 31/07/2555]
 
       คือ โปรแกรมซึ่งเหมาะกับผู้จ่ายเงินได้ที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดทำบัญชี  เพราะจะทำให้สามารถนำข้อมูลจากโปรแกรมดังกล่าว มาจัดทำเป็นใบแนบ  ประกอบการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลใหม่  
 
กลับหน้าหลัก เกี่ยวกับ บ.อ. ติดต่อ บ.อ. FAQs © ลิขสิทธิ์ของสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ( บ.อ.) สงวนลิขสิทธิ์