ให้บริการดาวน์โหลดโปรแกรมประกอบการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
พร้อมทั้งคำแนะนำการตั้ง และวิธีแก้ไขการติดตั้งโปรแกรม
 
- คำแนะนำการติดตั้งโปรแกรม บช.1 [26/09/2555]
- ตัวอย่างการติดตั้งโปรแกรม [31/07/2555]
- การแก้ไขปัญหาโปรแกรมที่ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากติดตั้ง
ไม่สมบูรณ์ [31/07/2555]
- วิธีการแก้ไขปัญหาหน้าจออ่าน Font ภาษาไทยไม่ได้ [29/01/2556]
- เปรียบเทียบขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมระหว่างโปรแกรมที่ให้
ดาวน์โหลดก่อนวันที่ 31 ก.ค. 55 และในวันที่ 31 ก.ค. 55
[31/07/2555]
 
กลับหน้าหลัก
© ลิขสิทธ์ของสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ( บ.อ.) สงวนลิขสิทธ์