สิทธิ์ในการเข้าร่วมสัมมนา บริการเฉพาะผู้ประกอบการที่ยื่นแบบฯ ผ่านอินเเทอร์เน็ตแบบใดแบบหนึ่ง ภายในวันที่ 1 มกราคม 2555 - 31 มีนาคม 2557 เท่านั้น โดยท่านสามารถสำรองที่นั่งได้ไม่เกิน 2 ที่นั่ง หากที่นั่ง มีจำนวนไม่ครบ ระบบจะให้สำรองเพียงเท่าที่ยังคงมีอยู่เท่านั้น

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

  1. กรอกหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านในการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
  2. เลือกรอบที่ประสงค์จะเข้าร่วมสัมมนา
  3. กรอกข้อมูลส่วนตัว จากนั้นยืนยันการสำรองที่นั่ง
  4. พิมพ์บัตรสัมมนา เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้ารับฟังการสัมมนา
  5. พิมพ์เอกสารประกอบการสัมมนา
**หมายเหตุ กรณีที่ท่านสำรองที่นั่งแล้วไม่เข้าร่วมการสัมมนา จะทำให้ท่านเสียสิทธิในการ เข้าฟังสัมมนาในครั้งต่อๆ ไป
 
 
สมาชิกบัตร E-filing Privilege Card
       สามารถสำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ได้ก่อนตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติมตรวจสอบได้จากเอกสารเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร