ขออภัยขณะนี้ที่นั่งได้ถูกสำรองเต็มแล้ว เนื่องจากมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก กรมสรรพากรใคร่ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2272-9238