รายละเอียดธนาคารที่ร่วมโครงการยื่นแบบฯ และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตกับสรรพากร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
Call Center : 02-280-0180
ext : 2114-7
หน่วยเงิน : บาท
บริการรับชำระภาษี วงเงินสูงสุดต่อรายการ วงเงินสูงสุดต่อวัน ค่าบริการต่อรายการ ผู้มีสิทธิใช้บริการ
Bank Counter ไม่จำกัด ไม่จำกัด ฟรี * บุคคล, นิติบุคคล
ATM ไม่จำกัด ไม่จำกัด ฟรี * บุคคล, นิติบุคคล
CDM ไม่จำกัด ไม่จำกัด ฟรี * บุคคล, นิติบุคคล
Mobile Banking ไม่จำกัด ไม่จำกัด ฟรี * บุคคล, นิติบุคคล
 
หมายเหตุ * ฟรีค่าธรรมเนียมถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 
1111, 1161
e-filing@rdserver.rd.go.th
more >
กรมสรรพากร  |   ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต  |   ติดต่อเรา  |