รายละเอียดธนาคารที่ร่วมโครงการยื่นแบบฯ และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตกับสรรพากร

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
Call Center : 1572
Business Call Center : 02-626-2626
หน่วยเงิน : บาท
บริการรับชำระภาษี วงเงินสูงสุดต่อรายการ วงเงินสูงสุดต่อวัน ค่าบริการต่อรายการ ผู้มีสิทธิใช้บริการ
Mobile Banking 99,999,999.99 99,999,999.99 ฟรี * บุคคล
E-Payment 20,000,000.00 20,000,000.00 ฟรี * บุคคล, นิติบุคคล
Internet Banking 99,999,999.99 99,999,999.99 ฟรี * บุคคล, นิติบุคคล
Phone Banking 99,999,999.99 99,999,999.99 15 บุคคล, นิติบุคคล
ATM 99,999,999.99 99,999,999.99 15 บุคคล, นิติบุคคล
Bank Counter ไม่จำกัด ไม่จำกัด 15 บุคคล, นิติบุคคล
 
หมายเหตุ * ฟรีค่าธรรมเนียมถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 
1111, 1161
e-filing@rdserver.rd.go.th
more >
กรมสรรพากร  |   ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต  |   ติดต่อเรา  |