รายละเอียดธนาคารที่ร่วมโครงการยื่นแบบฯ และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตกับสรรพากร

ธนาคารกรุงเทพ
Call Center : 1333
หน่วยเงิน : บาท

รายละเอียดโปรโมชั่นบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพสำหรับการชำระภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด.91)

รายการแบ่งชำระ
   - ผ่อน 3 เดือน > 0.8 % ต่อเดือน
   - ผ่อน 6 เดือน > ฟรีดอกเบี้ย 3 เดือน ที่เหลือ 0.8 % ต่อเดือน
   - ผ่อน 10 เดือน > ฟรีดอกเบี้ย 3 เดือน ที่เหลือ 0.8 % ต่อเดือน

เงื่อนไข *,**
- รายการชำระภาษีไม่นำมาคำนวณ Thank You Rewards Point, Big Point และ Cash Back ทุกประเภทบัตร
- การแลกใช้คะแนนสะสมสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรหลักเท่านั้น โดยยกเว้นบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพอเมริกัน เอ็กซ์เพรส, บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท, บัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ, บัตรเครดิตโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ธนาคารกรุงเทพ, บัตรเครดิตแอร์เอเชีย และบัตรเสริม
- การแบ่งชำระยกเว้นบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพอเมริกัน เอ็กซ์เพรส, บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท และบัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ
- มูลค่าภาษี ต้องไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท / รายการ และยอดชำระต่อเดือนเมื่อคำนวณแล้วต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท / เดือน
- รายการแบ่งชำระภาษีนี้ไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง ยกเลิกก่อนครบกำหนดระยะเวลา ได้
- เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามธนาคารฯ และกรมสรรพากรกำหนด


บริการรับชำระภาษี วงเงินสูงสุดต่อรายการ วงเงินสูงสุดต่อวัน ค่าบริการต่อรายการ ผู้มีสิทธิใช้บริการ
Internet Credit Card < 1,000,000 ตามวงเงินของบัตรเครดิต ไม่มีค่าธรรมเนียม บุคคล
ATM < 1,000,000 < 1,000,000 15 บุคคล
mBanking 500,000 500,000 ไม่มีค่าธรรมเนียม บุคคล
Internet Banking
บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง
บิซ ไอแบงก์กิ้ง
คอร์ปอเรท ไอแคช
 
< 100,000,000
< 100,000,000
< 1,000,000,000
 
< 1,000,000,000
< 1,000,000,000
< 1,000,000,000
 
15
15
15
 
บุคคล
บุคคล, นิติบุคคล
นิติบุคคล
E-Payment
บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง
บิซ ไอแบงก์กิ้ง
คอร์ปอเรท ไอแคช
 
< 100,000,000
< 100,000,000
< 1,000,000,000
 
< 1,000,000,000
< 1,000,000,000
< 1,000,000,000
 
15
15
15
 
บุคคล
บุคคล, นิติบุคคล
นิติบุคคล
Phone Banking < 100,000,000 < 1,000,000,000 15 บุคคล
Bank Counter < 1,000,000,000 < 1,000,000,000 15 บุคคล, นิติบุคคล
Tax Smart Card < 100,000,000 < 1,000,000,000 20 นิติบุคคล
Telefax < 100,000,000 < 1,000,000,000 15 นิติบุคคล
1111, 1161
e-filing@rdserver.rd.go.th
more >
กรมสรรพากร  |   ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต  |   ติดต่อเรา  |