รายละเอียดธนาคารที่ร่วมโครงการยื่นแบบฯ และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตกับสรรพากร

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
BT Call Center : 02-626-7777
หน่วยเงิน : บาท
บริการรับชำระภาษี วงเงินสูงสุดต่อรายการ วงเงินสูงสุดต่อวัน ค่าบริการต่อรายการ ผู้มีสิทธิใช้บริการ
Internet Banking บุคคล 2,000,000
นิติบุคคล 30,000,000
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ฟรี * บุคคล
นิติบุคคล
Phone Banking 100,000 ไม่จำกัด กทม.10, ตจว.15 บุคคล, นิติบุคคล
ATM 100,000 ไม่จำกัด กทม.10, ตจว.15 บุคคล
Bank Counter ไม่จำกัด ไม่จำกัด กทม.10, ตจว.15 บุคคล, นิติบุคคล
 
หมายเหตุ * ฟรีค่าธรรมเนียมถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 
1111, 1161
e-filing@rdserver.rd.go.th
more >
กรมสรรพากร  |   ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต  |   ติดต่อเรา  |