รายละเอียดธนาคารที่ร่วมโครงการยื่นแบบฯ และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตกับสรรพากร

easyBills
Call Center : -
หน่วยเงิน : บาท

ขยายเวลาโปรโมชั่น ค่าธรรมเนียม(ค่าบริการต่อรายการ) เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด
เหลือเพียง 6 บาท ต่อ 1 รายการรับชำระภาษี จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563


บริการรับชำระภาษี วงเงินสูงสุด
ต่อรายการ
วงเงินสูงสุด
ต่อวัน
ค่าบริการต่อรายการ ผู้มีสิทธิใช้บริการ
Internet
และ
Mobile Application
- -
ชำระค่าภาษีค่าบริการ/รายการ (บาท)
100 - 1,00010 *
1,001 - 5,00015 *
5,001 - 10,00020 *
10,001 - 15,00025 *
15,001 - 20,00030 *
20,001 - 25,00035 *
25,001 - 30,00040 *
30,001 - 35,00045 *
35,001 - 40,00050 *
บุคคล, นิติบุคคล
 
หมายเหตุ * ขยายเวลาโปรโมชั่น ค่าธรรมเนียม(ค่าบริการต่อรายการ) เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด เหลือเพียง 6 บาท ต่อ 1 รายการรับชำระภาษี
จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
 
1111, 1161
e-filing@rdserver.rd.go.th
more >
กรมสรรพากร  |   ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต  |   ติดต่อเรา  |