รายละเอียดธนาคารที่ร่วมโครงการยื่นแบบฯ และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตกับสรรพากร

ธนาคารกสิกรไทย
Call Center 02-888-8888
K-Biz Center 02-888-8822
หน่วยเงิน : บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก


บริการรับชำระภาษี วงเงินสูงสุดต่อรายการ วงเงินสูงสุดต่อวัน ค่าบริการต่อรายการ ผู้มีสิทธิใช้บริการ
Internet Credit Card ตามวงเงินของบัตรเครดิต ตามวงเงินของบัตรเครดิต ไม่มีค่าธรรมเนียม บุคคล
E-Payment 10,000,000,000 ไม่จำกัด 15 บุคคล, นิติบุคคล
K-Cyber Banking 500,000 500,000 15 บุคคล
K-BizNet 9,999,000,000 9,999,000,000 15 นิติบุคคล
Phone Banking บุคคล: 500,000
นิติบุคคล: 10,000,000
บุคคล: 500,000
นิติบุคคล: 10,000,000
15 บุคคล
นิติบุคคล
ATM น้อยกว่า 1,000,000 ตามวงเงินในใบสมัคร 15 บุคคล, นิติบุคคล
Bank Counter ไม่จำกัด ไม่จำกัด 15 บุคคล, นิติบุคคล
Mobile Banking 999,999.99 999,999.99 15 บุคคล, นิติบุคคล
1111, 1161
e-filing@rdserver.rd.go.th
more >
กรมสรรพากร  |   ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต  |   ติดต่อเรา  |