รายละเอียดธนาคารที่ร่วมโครงการยื่นแบบฯ และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตกับสรรพากร

ธนาคารกรุงไทย
Call Center : 02-111-1111
หน่วยเงิน : บาท
บริการรับชำระภาษี วงเงินสูงสุดต่อรายการ วงเงินสูงสุดต่อวัน ค่าบริการต่อรายการ ผู้มีสิทธิใช้บริการ
Mobile Banking ไม่จำกัด ไม่จำกัด ฟรี บุคคล, นิติบุคคล
E-Payment ไม่จำกัด ไม่จำกัด ฟรี บุคคล, นิติบุคคล
Internet Banking ไม่จำกัด ไม่จำกัด ฟรี บุคคล, นิติบุคคล
ATM Internet ไม่จำกัด ไม่จำกัด ฟรี บุคคล
ไม่เกิน 3 ครั้ง/บัตร/เดือน
Tele Banking ไม่จำกัด ไม่จำกัด ฟรี บุคคล, นิติบุคคล
ATM ไม่จำกัด ไม่จำกัด ฟรี บุคคล
Bank Counter ไม่จำกัด ไม่จำกัด 15 บุคคล, นิติบุคคล
1111, 1161
e-filing@rdserver.rd.go.th
more >
กรมสรรพากร  |   ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต  |   ติดต่อเรา  |