รายละเอียดธนาคารที่ร่วมโครงการยื่นแบบฯ และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตกับสรรพากร

ธนาคารไทยพาณิชย์
Call Center : 02-777-7777
Business Call Center : 02-722-2222
หน่วยเงิน : บาท
บริการรับชำระภาษี วงเงินสูงสุดต่อรายการ วงเงินสูงสุดต่อวัน ค่าบริการต่อรายการ ผู้มีสิทธิใช้บริการ
Internet Credit Card ตามวงเงินของบัตรเครดิต ตามวงเงินของบัตรเครดิต ฟรี บุคคล
E-Payment ขึ้นกับลูกค้ากำหนด ขึ้นกับลูกค้ากำหนด ฟรี * บุคคล, นิติบุคคล
Internet Banking Easy Net = 50,000
SCB Business Net
ขึ้นกับลูกค้ากำหนด
Easy Net = 500,000
SCB Business Net
ขึ้นกับลูกค้ากำหนด
ฟรี *
ฟรี *
 
บุคคล: Easy Net
บุคคล, นิติบุคคล:
SCB Bisuness Net
CDM
เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ
ไม่จำกัด
รับธนบัตรไม่เกิน 100 ฉบับ/ครั้ง
ไม่จำกัด
รับธนบัตรไม่เกิน 100 ฉบับ/ครั้ง
15
 
บุคคล
นิติบุคคล
Phone Banking ไม่เกิน 10,000 บาท/บัญชี/วัน ไม่เกิน 10,000 บาท/บัญชี/วัน 15 บุคคล
ATM ขึ้นกับประเภทบัตร ขึ้นกับประเภทบัตร 15 บุคคล
Bank Counter ไม่จำกัด ไม่จำกัด 15 บุคคล, นิติบุคคล
 
หมายเหตุ * ฟรีค่าธรรมเนียมถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 
1111, 1161
e-filing@rdserver.rd.go.th
more >
กรมสรรพากร  |   ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต  |   ติดต่อเรา  |