รายละเอียดธนาคารที่ร่วมโครงการยื่นแบบฯ และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตกับสรรพากร

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
Standard Chartered Service : 1553
หน่วยเงิน : บาท
บริการรับชำระภาษี วงเงินสูงสุดต่อรายการ วงเงินสูงสุดต่อวัน ค่าบริการต่อรายการ ผู้มีสิทธิใช้บริการ
Internet Banking < 10,000,000,000,000 ไม่จำกัด ไม่มีค่าธรรมเนียม นิติบุคคล
Straight2Bank < 10,000,000,000,000 ไม่จำกัด ไม่มีค่าธรรมเนียม นิติบุคคล
1111, 1161
e-filing@rdserver.rd.go.th
more >
กรมสรรพากร  |   ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต  |   ติดต่อเรา  |