รายละเอียดธนาคารที่ร่วมโครงการยื่นแบบฯ และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตกับสรรพากร

ธนาคารธนชาต
Product Hotline : 02-2175700 กด 1
หน่วยเงิน : บาท
บริการรับชำระภาษี วงเงินสูงสุดต่อรายการ วงเงินสูงสุดต่อวัน ค่าบริการต่อรายการ ผู้มีสิทธิใช้บริการ
Internet Banking ไม่จำกัด ไม่จำกัด ฟรี * บุคคล, นิติบุคคล
ATM บัตร ATM 100,000
บัตร Debit 300,000
บัตร ATM 100,000
บัตร Debit 300,000
15 บุคคล
IVR
ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
ไม่จำกัด ไม่จำกัด 15 บุคคล, นิติบุคคล
Bank Counter ไม่จำกัด ไม่จำกัด 15 บุคคล, นิติบุคคล
Mobile ไม่จำกัด ไม่จำกัด ฟรี * บุคคล
 
หมายเหตุ * ฟรีค่าธรรมเนียมถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 
1111, 1161
e-filing@rdserver.rd.go.th
more >
กรมสรรพากร  |   ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต  |   ติดต่อเรา  |