รายละเอียดธนาคารที่ร่วมโครงการยื่นแบบฯ และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตกับสรรพากร

ธนาคารทหารไทย
Call Center : 1558
หน่วยเงิน : บาท
บริการรับชำระภาษี วงเงินสูงสุดต่อรายการ วงเงินสูงสุดต่อวัน ค่าบริการต่อรายการ ผู้มีสิทธิใช้บริการ
Mobile Banking ไม่เกิน 2,000,000 บาท ไม่เกิน 2,000,000 บาท ฟรี บุคคล, นิติบุคคล
E-Payment รายย่อยไม่เกิน 2,000,000 บาท
นิติบุคคลไม่จำกัด
รายย่อยไม่เกิน 2,000,000 บาท
นิติบุคคลไม่จำกัด
ฟรี บุคคล
นิติบุคคล
Internet Banking รายย่อยไม่เกิน 2,000,000 บาท
นิติบุคคลไม่จำกัด
รายย่อยไม่เกิน 2,000,000 บาท
นิติบุคคลไม่จำกัด
ฟรี บุคคล
นิติบุคคล
ATM ไม่เกิน 500,000 บาท ไม่เกิน 500,000 บาท ฟรี บุคคล, นิติบุคคล
Bank Counter ไม่เกิน 1,000,000,000 บาท ไม่จำกัด ฟรี บุคคล, นิติบุคคล
1111, 1161
e-filing@rdserver.rd.go.th
more >
กรมสรรพากร  |   ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต  |   ติดต่อเรา  |