รายละเอียดธนาคารที่ร่วมโครงการยื่นแบบฯ และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตกับสรรพากร

ธนาคารยูโอบี
ศูนย์บริการลูกค้า : 02-285-1555
หน่วยเงิน : บาท
บริการรับชำระภาษี วงเงินสูงสุดต่อรายการ วงเงินสูงสุดต่อวัน ค่าบริการต่อรายการ ผู้มีสิทธิใช้บริการ
E-Payment ไม่จำกัด ไม่จำกัด ฟรี * บุคคล, นิติบุคคล
Internet Banking ไม่จำกัด ไม่จำกัด ฟรี * บุคคล, นิติบุคคล
ATM < 10,000,000 ไม่จำกัด 15 บุคคล
Bank Counter ไม่จำกัด ไม่จำกัด 15 บุคคล, นิติบุคคล
 
หมายเหตุ * ฟรีค่าธรรมเนียมถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 
1111, 1161
e-filing@rdserver.rd.go.th
more >
กรมสรรพากร  |   ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต  |   ติดต่อเรา  |