ยื่นแบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.1) ตามประกาศ ป.ป.ช.
ลงทะเบียนสมัครสมาชิก
ยื่นแบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ
คำแนะนำการยื่นแบบฯ
หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดโปรแกรม
5.5 - 8.0 บน Windows
1111, 1161
e-filing@rdserver.rd.go.th
more >
กรมสรรพากร  |   ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต  |   ติดต่อเรา  |