E-Filing Privilege Card คือ บัตรสิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกอบการที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ตกับกรมสรรพากรเท่านั้น

 
สัมมนาฟรี
ไม่ต้องรอคิว
ข่าวสารใหม่ๆ
สิทธิประโยชน์ต่างๆ
 

สมาชิก Privilege Card

 


  • ผู้ประกอบการที่ใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตกับกรมสรรพากร แนะนำผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกและใช้บริการยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ตให้สมาชิก (ภ.อ.01) และ ใช้บริการยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างน้อย 1 แบบ จำนวน 5 รายขึ้นไป ภายในระยะเวลา 1 ปี เพียงแค่นี้ คุณก็ได้รับสิทธิพิเศษกับ E-Filing Privilege Card ทันที
  •  
  • การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ 20 ธันวาคม 2553 เป็นต้นไป
  •  
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ ของโครงการ หรือยกเลิกบัตรนี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทั้งนี้จะถือประโยชน์สูงสุดของสมาชิกเป็นหลัก
  •  
© ลิขสิทธิ์ของกองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ (บ.อ.) สงวนลิขสิทธิ์