+ โปรดทราบ ! กำหนดเวลายื่นแบบฯ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2556 ผ่านอินเทอร์เน็ต สิ้นสุดแล้วเมื่อ 8 เม.ย. 2557 ยื่นแบบฯ เกินกำหนดเวลาได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา   ||   + Free ! สัมมนาภาษี “เรียนรู้ BOI…นำไปใช้ให้ถูกทาง” สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต   ||   + Free ! ธนาคารทหารไทยยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับนิติบุคคลที่ชำระภาษีทาง E-Payment และ Internet Banking ถึง 31 ธ.ค. 2557

สิทธิ์การร่วมสัมมนา

ปฎิทินภาษีอากร 2557

E-Filing Privilege Card

ผ่อนชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2556  
Instalment on personal income tax of tax year 2013  
สิทธิพิเศษ! ขยายเวลายื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ตถึง 31 ม.ค. 2558
พิมพ์แบบฯ - ใบเสร็จฯ ภ.ง.ด. [ 90 / 91 ] [ 94 ] [ คำแนะนำ ] [ 91นายจ้าง ]
คืน ภ.ง.ด. 90 / 91 [ สอบถามข้อมูลการคืน ] [ ส่งเอกสาร - ตรวจสอบผลการส่ง ]

ผู้ประกอบการ [ ตรวจสอบผลการยื่น แบบ ภ.อ. 01 ]
English Form
    แนะนำการยื่นแบบฯ และชำระภาษี
    บริการดาวน์โหลดโปรแกรมประกอบ
    (Last update 5/11/2556)
    บริการแบบฟอร์มต่างๆ และ FAQs
    แนะนำหน่วยรับชำระภาษี พร้อมทั้ง
    ช่องทางรับชำระภาษีที่เปิดให้บริการ
    สำหรับผู้ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต
    บริการสมัครสมาชิก แก้ไขข้อมูลของ
    สมาชิก บริการรหัสผ่าน พิมพ์ใบเสร็จ
    คัดแบบฯ ตรวจสอบผลการยื่นแบบฯ
    และดาวน์โหลดเอกสารสัมมนา
    บริการยื่นแบบฯ และรับชำระภาษี
    ออนไลน์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
รายละเอียด    รายละเอียด    ทำรายการต่อ    ทำรายการต่อ   
กรมสรรพากร  
© ลิขสิทธิ์ของสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ (บอ.) สงวนลิขสิทธิ์