บริการสมาชิก

     เป็นบริการออนไลน์ในการสมัครสมาชิก  แจ้งเพิ่ม - ลดประเภทแบบ
ที่ยื่นทางอินเทอร์เน็ต  ขอรหัสผ่านใหม่  เปลี่ยนรหัสผ่าน  แจ้งยกเลิก
การใช้บริการ  เปลี่ยนอีเมล์ พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน  คัดแบบ  และตรวจสอบ
ผลการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต  รวมทั้งดาวน์โหลดเอกสารสัมมนา*   รหัสผ่านต้องมีความยาว 8 อักขระ เท่านั้น
     ซึ่งอาจเป็นตัวอักษรหรือตัวเลขก็ได้ แต่ห้ามใช้ตัวอักษรที่เป็นอักขระพิเศษ
เปลี่ยนรหัสผ่าน
หมายเลขผู้ใช้ :  
รหัสผ่านปัจจุบัน :  
รหัสผ่านใหม่ * :  
ยืนยันรหัสผ่าน * :  
 ระบบรักษาความปลอดภัยโดย   
1111, 1161
e-filing@rdserver.rd.go.th
more >
กรมสรรพากร  |   ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต  |   ติดต่อเรา  |