คำแนะนำ

     ในการยื่นแบบทุกประเภทภาษี ถ้าเป็นแบบที่ไม่มีเงินภาษีต้องชำระ ขอให้ท่านทำรายการจนถึงหน้าจอที่แสดงผล : กรมสรรพากรได้รับแบบแสดงรายการของท่านแล้ว แต่ถ้าเป็นแบบที่มีภาษีต้องชำระเพิ่มเติม ต้องทำรายการภายในกำหนดเวลายื่นแบบประเภทนั้นๆ พร้อมทั้งต้องชำระเงินภาษี ภายในกำหนดเวลา ของแต่ละช่องทางชำระภาษีที่เลือกใช้ และทำรายการให้ครบถ้วนตามขั้นตอนของหน่วยรับชำระภาษี หากท่านทำรายการไม่ครบถ้วนตามขั้นตอน จะเป็นผลให้รายการยื่นแบบของท่านไม่สมบูรณ์ และไม่ถือว่าเป็นการยื่นแบบที่มีผลสำเร็จ ทำให้ท่านต้องไปยื่นแบบที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา และต้องชำระเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ตามที่กรมสรรพากรกำหนดไว้


 ระบบรักษาความปลอดภัยโดย   
  ยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 เบราว์เซอร์ที่รองรับ     8 - 10
หมายเลขผู้ใช้ :  
รหัสผ่าน :  
   แจ้งข้อความเกี่ยวกับเงินได้ของคนต่างด้าว


» วิธีแก้ไขปัญหา "ระบบยื่นแบบ Online ไม่พบไฟล์ข้อมูลแบบภาษีที่จัดเก็บ"
กรณีที่ท่านได้จัดเก็บไฟล์ข้อมูลด้วยโปรแกรมบันทึกข้อมูลใบแนบแบบ ภ.ง.ด.1 Version 5.0
กรุณา ดาวน์โหลดโปรแกรมฯ Version 5.10 เพื่อจัดเก็บไฟล์ข้อมูลใหม่สำหรับการยื่นแบบฯ
1111, 1161
e-filing@rdserver.rd.go.th
more >
กรมสรรพากร  |   ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต  |   ติดต่อเรา  |