คำแนะนำ

     ในการยื่นแบบทุกประเภทภาษี ถ้าเป็นแบบที่ไม่มีเงินภาษีต้องชำระ ขอให้ท่านทำรายการจนถึงหน้าจอที่แสดงผล : กรมสรรพากรได้รับแบบแสดงรายการของท่านแล้ว แต่ถ้าเป็นแบบที่มีภาษีต้องชำระเพิ่มเติม ต้องทำรายการภายในกำหนดเวลายื่นแบบประเภทนั้นๆ พร้อมทั้งต้องชำระเงินภาษี ภายในกำหนดเวลา ของแต่ละช่องทางชำระภาษีที่เลือกใช้ และทำรายการให้ครบถ้วนตามขั้นตอนของหน่วยรับชำระภาษี หากท่านทำรายการไม่ครบถ้วนตามขั้นตอน จะเป็นผลให้รายการยื่นแบบของท่านไม่สมบูรณ์ และไม่ถือว่าเป็นการยื่นแบบที่มีผลสำเร็จ ทำให้ท่านต้องไปยื่นแบบที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา และต้องชำระเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ตามที่กรมสรรพากรกำหนดไว้


 ระบบรักษาความปลอดภัยโดย   
  ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 เบราว์เซอร์ที่รองรับ    11      
 
หมายเลขผู้ใช้ :  
รหัสผ่าน :  


» คู่มือการยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 รอบบัญชี 2562

» คู่มือการยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 รอบบัญชี 2561

» วิธีแก้ไขปัญหากดปุ่มยืนยันการยื่นแบบ แล้วแสดงข้อความ "พบข้อผิดพลาด !!!"
1111, 1161
e-filing@rdserver.rd.go.th
more >
กรมสรรพากร  |   ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต  |   ติดต่อเรา  |