คำแนะนำ

     ในการยื่นแบบทุกประเภทภาษี ถ้าเป็นแบบที่ไม่มีเงินภาษีต้องชำระ ขอให้ท่านทำรายการจนถึงหน้าจอที่แสดงผล : กรมสรรพากรได้รับแบบแสดงรายการของท่านแล้ว แต่ถ้าเป็นแบบที่มีภาษีต้องชำระเพิ่มเติม ต้องทำรายการภายในกำหนดเวลายื่นแบบประเภทนั้นๆ พร้อมทั้งต้องชำระเงินภาษี ภายในกำหนดเวลา ของแต่ละช่องทางชำระภาษีที่เลือกใช้ และทำรายการให้ครบถ้วนตามขั้นตอนของหน่วยรับชำระภาษี หากท่านทำรายการไม่ครบถ้วนตามขั้นตอน จะเป็นผลให้รายการยื่นแบบของท่านไม่สมบูรณ์ และไม่ถือว่าเป็นการยื่นแบบที่มีผลสำเร็จ ทำให้ท่านต้องไปยื่นแบบที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา และต้องชำระเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ตามที่กรมสรรพากรกำหนดไว้


 ระบบรักษาความปลอดภัยโดย   
  ยื่นแบบ ภ.พ.30 เบราว์เซอร์ที่รองรับ     8
หมายเลขผู้ใช้ :  
รหัสผ่าน :  


» วิธีแก้ไขปัญหา "ระบบยื่นแบบ Online ไม่พบไฟล์ข้อมูลแบบภาษีที่จัดเก็บ"

โปรดตรวจสอบ กรณีดังต่อไปนี้ ไม่สามารถยื่นแบบ ภ.พ.30 ออนไลน์ได้
1 ยอดขาย/ภาษีขาย และ/หรือ ยอดซื้อ/ภาษีซื้อ มีค่าติดลบ
2 ยื่นแบบเพิ่มเติมภายในกำหนดเวลา กรณีได้รับอนุมัติให้ยื่นแบบรวมกัน
3 ยื่นแบบปกติ หรือยื่นแบบเพิ่มเติมเกินกำหนดเวลา ในทุกกรณี

ยื่นแบบ ภ.พ.30 ออนไลน์ แยกยื่นเป็นรายสถานประกอบการ
โดยให้ “สาขาตัวแทน” เป็นผู้ยื่นแบบแทนสาขาอื่น
[ คำแนะนำ ] [ การสมัคร ] [ ดาวน์โหลดโปรแกรม ]

1111, 1161
e-filing@rdserver.rd.go.th
more >
กรมสรรพากร  |   ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต  |   ติดต่อเรา  |