กรมสรรพากร ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย ของบริการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต

ด้วยเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยของการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เปลี่ยนแปลง กรมสรรพากรจึงปรับปรุง
ระบบการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต ให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ในการใช้บริการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านต้องมีคุณสมบัติขั้นต่ำดังนี้


ระบบปฎิบัติการขั้นต่ำที่รองรับ
Operating System Minimum OS Version
Windows XP (Service Pack 3)


เบราว์เซอร์ขั้นต่ำที่รองรับ
Browser Minimum Browser Version
Internet Explorer 8


สำหรับผู้ใช้บริการ ท่านสามารถตรวจสอบ Windows XP Service Pack ได้ดังนี้


ขั้นตอนที่ 1: คลิกขวาที่ My Computer เลือก Properties


ขั้นตอนที่ 2


กรณี Window XP Service Pack ต่ำกว่า Version 3 กรมสรรพากรแนะนำให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ติดต่อผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน เพื่อตรวจสอบผลกระทบก่อนดำเนินการปรับปรุงคอมพิวเตอร์ เนื่องจากการปรับปรุงฯ อาจมีผลให้โปรแกรมระบบงานอื่นไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
2. กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไม่มีการใช้งานโปรแกรมระบบงานอื่นและสามารถปรับปรุงฯ ได้ทันที
ท่านสามารถติดตั้งโปรแกรม Windows XP Service Pack 3 (windowsxp-kb936929-sp3) เพื่อดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์ได้