ฟรี! ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน เมื่อชำระภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารยูโอบี
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารธนชาต
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
ธนาคารซิตี้แบงก์
ธนาคารเอชเอสบีซี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารออมสิน
ธนาคารมิซูโฮ
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
ธนาคารทิสโก้
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส
ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพ
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์