สรรพากรลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ผู้ประกอบการ ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตได้สิทธิขยายเวลาเพิ่ม

ข่าวกระทรวงการคลัง : สรรพากรขยายเวลายื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ตให้ผู้ประกอบการช่วยลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19