ไฟล์ excel ต้นแบบ Disclosure Form

      คลิกเพื่อดาวน์โหลด    ปรับปรุงเมื่อวันที่ 15/02/2564

ขั้นตอนการยื่นแบบ Disclosure Form ด้วย File Excel
1. ผู้ยื่นแบบทำการ upload file excel หน้าจอจะแสดงสถานะ : upload file สำเร็จ
(ในขั้นตอนนี้ยังไม่ถือว่าเป็นการยื่นแบบที่สมบูรณ์)
2. หลังปิดระบบการยื่นแบบในแต่ละวัน ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของ file
3. ให้ผู้ยื่นแบบเข้าระบบการยื่นแบบในวันถัดไป เพื่อดูสถานะผลการตรวจสอบ file
3.1 กรณีแสดงสถานะ : ข้อมูลถูกต้องรอยืนยันการยื่นแบบ
ให้คลิก    เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จะมีฟังก์ชั่นให้ดาวน์โหลดแบบร่างไปตรวจสอบได้
แล้วทำการคลิกปุ่มยืนยันการยื่นแบบ จึงจะถือว่าเป็นการยื่นแบบที่สมบูรณ์ ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบที่ยื่นสำเร็จได้ที่เมนู ตรวจสอบ
3.2 กรณีแสดงสถานะ : ข้อมูลไม่ถูกต้อง
ให้คลิก    เพื่อดูรายละเอียดสาเหตุข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และสามารถดาวน์โหลดไปตรวจสอบได้
3.3 กรณีแสดงสถานะ : ไม่สามารถนำเข้าข้อมูลได้
อาจมีสาเหตุจาก file ไม่ถูกต้องตาม format ให้คลิก    แล้ว upload file ใหม่
1111, 1161
e-filing@rdserver.rd.go.th
more >
กรมสรรพากร  |   ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต  |   ติดต่อเรา  |