โปรแกรมบันทึก แบบแจ้งคนต่างด้าว

* ใช้บันทึกแบบแจ้งคนต่างด้าว เพื่อแจ้งข้อความเกี่ยวกับเงินได้ของคนต่างด้าว ประกอบการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
โปรแกรมบันทึก
แบบแจ้งคนต่างด้าว .exe
โปรแกรมบันทึก
แบบแจ้งคนต่างด้าว .zip
Last Update : 12/02/2559
ขนาดไฟล์ 1.63 MB ขนาดไฟล์ 1.60 MB
1111, 1161
e-filing@rdserver.rd.go.th
more >
กรมสรรพากร  |   ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต  |   ติดต่อเรา  |