ดาวน์โหลดโปรแกรมใบแนบ แบบ ภ.ง.ด.2

โปรดตรวจสอบ   โปรแกรม ภ.ง.ด.2 ไม่รองรับ
 -   กรณีหักภาษีนำส่งในอัตราก้าวหน้า
โปรแกรมบันทึกข้อมูลใบแนบ
แบบ ภ.ง.ด.2 .exe
โปรแกรมบันทึกข้อมูลใบแนบ
แบบ ภ.ง.ด.2 .zip
Last Update : 27/07/2560
ขนาดไฟล์ 3.55 MB ขนาดไฟล์ 3.55 MB
* คือโปรแกรมที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลใบแนบ แบบ ภ.ง.ด.2
โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบ
แบบ ภ.ง.ด.2 .exe
โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบ
แบบ ภ.ง.ด.2 .zip
Last Update : 27/06/2560
ขนาดไฟล์ 4.65 MB ขนาดไฟล์ 4.65 MB
* คือ โปรแกรมซึ่งเหมาะกับผู้จ่ายเงินได้ที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดทำบัญชี เพราะจะทำให้สามารถนำข้อมูลจากโปรแกรมดังกล่าว มาจัดทำเป็นใบแนบ
ประกอบการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลใหม่
1111, 1161
e-filing@rdserver.rd.go.th
more >
กรมสรรพากร  |   ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต  |   ติดต่อเรา  |