ดาวน์โหลดโปรแกรมใบแนบ แบบ ภ.ง.ด.53

โปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบ ภ.ง.ด.53
โปรแกรมบันทึกข้อมูลใบแนบ
แบบ ภ.ง.ด.53 .exe
โปรแกรมบันทึกข้อมูลใบแนบ
แบบ ภ.ง.ด.53 .zip
Last Update : 29/06/2560
ขนาดไฟล์ 3.55 MB ขนาดไฟล์ 3.55 MB
* คือโปรแกรมที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลใบแนบ แบบ ภ.ง.ด.53โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบ แบบ ภ.ง.ด.53
โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบ
แบบ ภ.ง.ด.53 .exe
โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบ
แบบ ภ.ง.ด.53 .zip
Last Update : 29/06/2560
ขนาดไฟล์ 4.72 MB ขนาดไฟล์ 4.72 MB
* คือ โปรแกรมซึ่งเหมาะกับผู้จ่ายเงินได้ที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดทำบัญชี เพราะจะทำให้สามารถนำข้อมูลจากโปรแกรมดังกล่าว มาจัดทำเป็นใบแนบ
ประกอบการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลใหม่

1111, 1161
e-filing@rdserver.rd.go.th
more >
กรมสรรพากร  |   ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต  |   ติดต่อเรา  |