โปรแกรมบันทึกข้อมูลใบแนบ แบบ ภ.ธ.40

โปรแกรมบันทึกข้อมูลใบแนบ
แบบ ภ.ธ.40 .exe
โปรแกรมบันทึกข้อมูลใบแนบ
แบบ ภ.ธ.40 .zip
Last Update : 30/07/2555
ขนาดไฟล์ 3.70 MB ขนาดไฟล์ 3.70 MB
* คือ โปรแกรมที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลใบแนบ แบบ ภ.ธ.40
โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบ
แบบ ภ.ธ.40 .exe
โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบ
แบบ ภ.ธ.40 .zip
Last Update : 11/08/2560
ขนาดไฟล์ 5.32 MB ขนาดไฟล์ 5.31 MB
* คือ โปรแกรมซึ่งเหมาะกับผู้จ่ายเงินได้ที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดทำบัญชี เพราะจะทำให้สามารถนำข้อมูลจากโปรแกรมดังกล่าว มาจัดทำเป็นใบแนบ
ประกอบการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลใหม่
1111, 1161
e-filing@rdserver.rd.go.th
more >
กรมสรรพากร  |   ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต  |   ติดต่อเรา  |